See English Version

تعرفه های ثبت نام

 

 

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در همایش ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

 

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

 

هزينه هاي ثبت نام :

مقاله دهندگان غیرحضوری :

دانشجویان مقاله اول :   1/500/000 ریال

مقاله دوم : 1/000/000 ریال

مقاله سوم و سوم به بعد : 700/000 ریال

اعضای  هیات علمی و غير دانشجو : مقاله اول 2/000/00 ریال

مقاله دوم : 1/500/000 ریال

مقاله سوم و سوم به بعد : 1/000/000 ریال

 

- شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس.

 

شرکت کنندگان بدون مقاله :

 

شركت كنندگان بدون مقاله جهت دریافت گواهی همایش ( دانشجو ) :  1/000/000 ریال

 

شركت كنندگان بدون مقاله جهت دریافت گواهی همایش   ( اعضای هیات علمی و غير دانشجو ) :  1/500/000 ریال

 

- شامل: صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه 24 ساعته آموزشی، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس.